19 Résultats pour

Vergi Idaresi

Format pdf - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.0183)1 Gelİr İdaresİ Matrah Ve Vergİ Artirimi ... - Gib.gov.tr
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanuna göre, mükelleflerin 2013-2017 yıllarında beyan2 Engellüler üÇün Vergü Rehberü - Gib.gov.tr
ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ 5 MÜKELLEF HAKLARI BİLDİRGESİ Bu bildirge, Türk Gelir İdaresinin mükellef odaklı, kaliteli hizmet sunma anlayışı ...3 Tarihli Ba- - Accounthouse
T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı:B.07.1.GİB.0.06.30/105[Mük.Md.355]-636/62760 Konu : VERGİ USUL KANUNU İÇ …4 İl Özel İdaresİ Kanunu - Mevzuat.gov.tr
9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası: 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 257455 Muhtasar Beyanname DÜzenleme Rehberİ - …
İÇİndekİler muhtasar beyannamesİ nedİr muhtasar beyannamesİnİ kİm verecektİr muhtasar beyannamenİn verİleceĞİ vergİ daİresİ muhtasar beyannamenİn ...6 Avukatlar İÇİn Defter-beyan Sİstemİ - İstanbul …
DEFTER-BEYAN SİSTEMİNDEN FAYDALANABİLECEK VERGİMÜKELLEFLERİ Serbest meslek kazancı elde eden vergi mükellefi avukatlar kağıtların ve serbest meslek7 Geçici Madde 17 - Vergi Danışmanlığı, Mali Mevzuat ...
Geçici Madde 17 3 olduğu durumlarda kısıtlama tutarını eski tanıma göre azaltıcı veya arttırıcı etki yapmaktadır. Paralel düzenleme, 11 no.lu Tebliğin ...8 Erk Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.
Tasdik Hizmetleri • Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı çerçevesinde denetimi. • Denetim esnasında tespit edilen hataların ...9 : 30/03/2016 SİrkÜler No : 2016/41 E.fatura …
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü …10 Amme Alacaklarinin Tahsİl UsulÜ Hakkinda …
2482 Alacaklı amme idaresi terimi: Devleti, vilayet hususi idarelerini ve belediyeleri, Tahsil dairesi terimi: Alacaklı amme idaresinin bu kanunu tatbik etmekle ...

Recherches Associées :
Pages : 1