9 Résultats pour

Ucak Bileti

Format pdf - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.0289)1 UÇak Bİletlerİnİn MuhasebeleŞtİrİlmesİ
Anılan kanun maddesinin 10. bendinde eğitime katkı paylarının katma değer vergisi matrahına dahil olmadığı hükme bağlanmıştır. EKP’ndan muaf kişi ve kuruluşlar 4306 sayılı Kanunun geçici 1/A …2 Turİstİk Hollanda Vize Başvurusu Için Gereken Evraklar
TURİSTİK Hollanda Vize Başvurusu için Gereken Evraklar Şahsen başvuruldu. Yetkili kişi ile başvuruldu. Pasaportun aslı: 10 yıldan eski olmamalı, içerisinde 2 adet boş vize sayfası bulunmalı ve planlanan dönüş tarihinden itibaren en az 3 ay daha geçerli olmalıdır.3 Genelge (2009/kugm- 23 /yolcu) - Abuyum.com
T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-10206 24/07/2009 KONU : Havayolu + Karayolu Kombine Yolcu Taşımaları4 Sayi : B.11.0.kug.0.00.17.00/230-10206 Konu : Havayolu ...
3 a) Havayolu ile gelen veya gidecek olan yolcuların ilgili havayolu firmasına ait uçak biletine sahip olması yeterlidir. b) Havayolu firması ile yapılan taşıma sözleşmesi araçta bulundurulur.5 Denver Ltd. ®konsolos TercÜme BÜrosu
GENEL EVRAK LİSTESİ POLONYA Daha fazla bilgi için lütfen www.vizekolay.com ya da www.vizeizmir.com adresini ziyaret ediniz. İlgili kuralların gerekliliklerini yerine getirmek müracaat sahibinin sorumluluğunda olduğundan, belirtilen dokümanların6 2008/2 Sayili Tasarim DesteĞİ Hakkinda TeblİĞe İlİŞkİn ...
3 (2) Özel ve zorunlu hallerde, bu maddenin birinci fıkra hükümlerine tabi olmaksızın bavuruda bulunan ibirliği kurulularının projelerini destek kapsamına7 Yeni Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu’nun - Tubitak.gov.tr
Mali Raporda yer alan gider formlarında beyan edilen harcama ve giderlerin tümüne ilişkin yasal belgeler (ücret bordroları, fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil8 Ön Ödeme Dolandırıcılığı Nedir? - Masak.gov.tr
KAMUOYUNA DUYURU Son dönemlerde “ön ödeme dolandırıcılığı” úeklinde isimlendirilen dolandırıcılık türünün, ülkemizde internet eriimi ve diğer iletiim araçlarının kullanımının yaygınlamasına paralel …

Recherches Associées :
Pages : 1