2060 Résultats pour

Tuerk Dizileri

Format pdf - Page 1/20 (Temps écoulé: 0.0433)1 Popüler Kültür Ürünü Olarak Türk Televizyon Dizilerinde ...
dizileri, izleyicilerin tüketim davranışlarını etkileme konusunda başarı göstermektedir. Dizi karakterlerinin dizilerde kişiselleştirdiği birçok ürün, tüketime sunulmuş ve modaya dönüşmektedir. Gerçek hayatta hiç olamayacağı bir karakteri dizi aracılığıyla yaşayan izleyiciler, karakterin her kullandığı ürün ve markayı kullanma ve onun gibi davranıp, onun gibi ...2 %às Es Sis Wispqnipwes 8àwpn Ihi Hn`nxipzÚwà
televizyon dizileri de sektörün parlak geleceğinin habercisi gibidirler. Kırk yılı aşkın bu geçmişe rağmen ülkemizde televizyon dizisi yapımcılığının bir sektör görünümü kazanmasının oldukça yakın bir geçmişi olduğunu kesinlikle göz ardı etmemek gerek.3 TÜrk Dİzİlerİnİn Kazak TÜrk KÜltÜrel EtkİleŞİmİne Ve ...
Anahtar Kelimeler: Türk Dizileri, Kazak-Türk Kültürü, Türkiye Türkçesi * Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu4 “nitelikli Televizyon”: Medya Profesyonellerinin ...
itibaren televizyon dizileri* nitelik ve nicelik açısından kayda değer bir gelişme göstermeye başlar. İzleyicilerin yerli dramalara gösterdiği yoğun ilginin de etkisiyle dizilere yapılan yatırımlar artar. Televizyon kanallarının dramalardan sorumlu birimleri ve bu birimlerde çalışan “eşik bekçisi” konumundaki profesyoneller, hangi projelerin hayata geçirilip ...5 TÜrk MÜzİĞİ Makam Dİzİlerİnİn Modern Armonİyle Çok ...
The Journal of Academic Social Science, Yıl: 2, Sayı: 7, Aralık 2014, s. 409-420 411 Türk Müziği Makam Dizilerinin Modern Armoniyle Çok Seslendirilerek Piyano6 TÜrk Televİzyon Dİzİlerİnİn KÜresel BaŞarisi: Evrensel ...
dizileri, hemen her insanın başına gelebilecek durumlar nedeniyle ilgi çekmekte, öykülerin sonuna yerleştirilmiş kuşku ve bilinmezlik nedeniyle merak uyandırmaktadır (Tasker, 2012, s.7 Türk Sanat Müziği Dizilerinin Bilgisayar Destekli Makamsal ...
Bu çalışmada; Türk sanat müziği dizileri seyir bakımından incelenmiş ve nicel veriler doğrultusunda karşılaştırılmıştır. Araştırmada, makam oluşumunda dizi ve seyir özellikleri esas alınmış ve makamsal analiz yapmak için seyir özellikleri nicel veriler haline dönüştürülmüştür. Araştırma, sol kararlı makamlar ile sınırlandırılmıştır. Çalışma nitel ...8
ce Site Utilise Des Cookies Pour L'analyse, Ainsi Que Pour Les Contenus Et Publicités Personnalisés. En Continuant à Naviguer Sur Ce Site, Vous Acceptez Cette Utilisation.en Savoir Plus
Türk Dizileri Yolun Neresinde? Açıklanan son ihracat rakamlarına göre, Türkiye’de dizi ihracatı 2008 yılı itibariyle büyümeye başladı. 2008 yılında 10 milyon dolar