23 Résultats pour

T C Resmi Gazete

Format pdf - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.1969)1 # T.c. Resmî Gazete - T.c. Resmi Gazete
# T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 8 Eylül 1999 ÇARŞAMBA2 T.c. Resmi Gazete
T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 26 Aralık 1992 CUMARTESİ3 Resmî Gazete T.c. - Gib.gov.tr
(6761 Sayılı Kanunun 12 nci Maddesiyle eklenen Geçici Madde; Yürürlük: 24.11.2016) Geçici Madde 1 (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamında olan ve Kanunun4 Uyumazlik Mahkemesİnİn Kurulu Ve İleyİİ Hakkinda Kanun
5160 Yönetim ve temsil (1) Madde 3 – (Değiik: 23/7/2008 – 5791/2 md.) Uyuúmazlık Mahkemesinin yönetimi ve temsili Bakana aittir. Bakanlığın bo veya Bakanın özürlü veya izinli olması hâllerinde Baúkana ait görev ve yetkiler, Anayasa5 Resmî Gazete Sayı : 29116 - ..::t.c. MİllÎ EĞİtİm ...
yerleúim birimleri ile ulaım imkânlarına sahip, geliúmeye uygun olması, b) Derslik, atölye ve laboratuvar sayısı ile fiziki kapasitenin yerleúim yerindeki öğrenciler ile taıma6 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. T.c. Resmî Gazete, 17863 ...
MADDE 5- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu7 Resmî Gazete Sayı : 29900 - Fenbilimleri.hacettepe.edu.tr
titü akademik takviminde belirtilen günlerde yapılır. Kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri, sü-resi içinde enstitüye teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar.8 Toprak Koruma Ve Arazİ Kullanimi Kanunu
9518-2 Mirasa konu tarımsal araziler ile yeter gelirli tarımsal arazilerin devri Madde 8/B - (Ek: 30/4/2014-6537/5 md.) Mirasa konu tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerde mülkiyetin devri esastır.9 Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239
Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ10 T.c. - Ookgm.meb.gov.tr
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü. 5580 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN/GÖRECEK

Recherches Associées :
Pages : 1