1150 Résultats pour

Ssk Hizmet Doekuemue

Format pdf - Page 1/20 (Temps écoulé: 1.3674)1 5502 İle Hİzmet Cebİnİzde - Sgk.gov.tr
SGKdanY 00-Bctgncct 4 5 İLK İŞE GİRİŞ TARİHİM VE TOPLAM HİZMET GÜNÜM NE? SMS Metni Yaz “PT yaz boşluk bırak T.C. Kimlik Numaranı2 S : B.08.4.mem.0.54.10.01.903.03.02.01/ Konu : Hizmet ...
Hizmet Cetveli, SGK Sakarya İl Müdürlüğünden istenmektedir; fakat daha önce başka illerde SSK’lı çalışmanız var ise SGK o illerden incelenmek üzere dosyalarınızı isteyip gelmesini beklemektedir.3 Kullanim Kilavuzu - Static.turkiye.gov.tr
3 3 Hizmete Erişim Hizmeti Bulmak e-Devlet Kapısı üzerinde çok sayıda hizmet sunulmaktadır. Aranan hizmetin kolayca bulunabilmesi için farklı yöntemler kullanılabilir.4 Sgk / İşkur Meslek Kod Listesi Meslek Kod Açıklaması ...
Meslek Kodu Meslek Kod Açıklaması Versiyon 4110.05 Abone İúleri Memuru 52 2320.95 Acil Sağlık Hizmetleri Öğrtmeni 52 2221.27 Acil Servis Hemúiresi 525 Çalıştığı Işyerinden(üniversite Den Alacağı çalışma ...
sÜrelerİnİ gÖsterİr ssk hİzmet belgesİnİn sgk'dan tastİklİ suretİ (hangİ fİrmadan ssk'li olduĞu ANLAŞILMADIĞINDAN) VEYA BAĞKUR HİZMET ÇİZELGESİNİN SGK'DAN TASTİKLİ SURETİNİN İBRAZI YAPI DENETİM SİSTEM6 Sosyal GÜvenl İld İrge H İzmetler İnternet Kullanici …
Bildirim Formuna, sigortalıların ay içinde 30 günden az çalıştıklarını veya eksik ücret ödendiğini kanıtlayıcı nitelikteki belgele ri ekleyerek, bu formu Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ilgili Üniteye ayrıca vermekle yükümlüdür.7 Örnek Kamu Hizmet Standartları Tablosu - Aydin.bel.tr
SSK hizmet dökümü (varsa) 7. 6 adet vesikalık fotoğraf 30 GÜN 2 SÖZLEŞMELI PERSONEL ALIMI 5. Dilekçe 6. 4 adet Fotoğraf 7. Nüfus cüzdanı fotokopisi 8. Sağlık durumuna ilişkin beyan 9. Erkek adaylar için askerlik durum beyanı 10. Diploma (aslı ya da noter tasdikli sureti) 11. Adli sicil kaydı belgesi 15 GÜN 3 PERSONEL DURUM BELGESİ 1. Dilekçe 30 DAKİKA 4 HİZMET BELGESİ ...8
Recherches Associées :