2 Résultats pour

Social History Questionnaire

Format txt - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.0062)1 Uir.unisa.ac.za
i UKUCWANINGWA KWAMANDLA ENCAZELO YEGAMA NEMIPHUMELA YAWO EMPILWENI YABANTU ABAKHULUMA ISIZULU KANYE NABANYE ABAKHULUMA IZILIMI ZESINTU E-AFRIKA. NGU MANDINDA ELIAS MABUZA UMSEBEN2 Www.asstr.org
Questionnaire data were collected from 526 undergraduate college students. Of this sample, 5% reported having had only a sibling sexual encounter, 12% reported having had both a sibling and a nonsibling childhood sexual experience, 45% reported having had only a nonsibling sexual experience, and 39% reported no sexual experience with another child prior to age 13. No differences were found ...

Recherches Associées :
Pages : 1