1900 Résultats pour

Sigorta Prim Sorgulama

Format pdf - Page 1/20 (Temps écoulé: 0.0336)1 İŞyerİ Sİcİl Numarasi İ Ek-9 Sosyal Güvenlik Kurumu İŞ ...
Prim Öd. Günü Prime Esas Kazanç ... 29 Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çal ışıp 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar 30 İşsizlik Sigortası Hariç 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar 31 Harp Malulleri İle 3713 Ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa Ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 60 Gün Fiili ...2 Sayfa - E.sgk.gov.tr
yasal ödeme süresi geçmemiş (cari ay) sigorta prim borçlarını ödenebildiği seçenektir. 2.1.2 İŞVEREN İDARİ PARA CEZASI (IPC): 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki (Devredilen SSK) sigortalıları çalıştıran işyeri işverenlerine,3 Hİssesİ TeŞvİkİ - Sgk.gov.tr
bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranı üzerinden, bu maddede belirtilen esaslar dikkate alınarak uygulanır. Bu maddede düzenlenen teşvik, 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunanlarla aynı şartlarda olmak4 Sgk İŞveren Prİm TeŞvİkİ (6111 Sayılı Kanuna Göre);
4447 sayılı Kanunun geçici 10''''uncu maddesinde, işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için sigortalılar yönünden aranılan şartlardan biri de, sigortalının fiilen çalışmasıdır.5 Ssk İŞyerİ Sİcİl No - Sgkbilgisi.com
tarihi itibariyle Türkiye genelinde Kurumunuza kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcumuzun olup olmadığına dair bir yazının verilmesini arz ederim/ederiz. Borç sorgulama/araştırma işlemine esas olacak bilgiler aşağıda eksiksiz ve doğru olarak belirtilmiş6 Yuvam Sigortası - Rasit Altun Sigorta Acenteligi
w Sigorta poliçeniz tanzim tarihinden önceki hasarları kapsamaz. w Gerek teminat klozları, gerekse özel klozlar, poliçenin ilgili yerinde belirtilmesi ve gereken ek primin alınmış olması kaydıyla geçerli olup, ilgili olduğu bölümün genel şartlarına tabidir.7 Sİgorta Prİm TeŞvİklerİ/İndİrİmlerİ - Ismmmo
07.04.2014 İşveren Geriye Doğru Ek APHB Verebilir. İşverenin çalıştırdığı sigortalıların prim tutarını eksik hesaplaması ve bu durumun8
ce Site Utilise Des Cookies Pour L'analyse, Ainsi Que Pour Les Contenus Et Publicités Personnalisés. En Continuant à Naviguer Sur Ce Site, Vous Acceptez Cette Utilisation.en Savoir Plus
toplam prim ödeme gün saylslmn, ile çarplml sonucu bulunacak tutar, bu iyerenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Sigortasl Fonundan karylamr.'