3 Résultats pour

Ortalama Hesaplama 5 Sınıf

Format pdf - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.1325)1 Ek-3 Örnek ÖĞren İ YerleŞtİrmeye Esas Puan Hesaplama …
EK-3 ÖRNEK ÖĞREN İ YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN HESAPLAMA TALOSU I.DÖNEM II.DÖNEM Dersler Haftalık Ders Saati Ağırlık Katsayısı 1.Sınav2 Ortalamayla Sinif GeÇme Puaninin Hesaplanmasi
ORTALAMAYLA SINIF GEÇME PUANININ HESAPLANMASI Aritmetik ortalama puanın hesaplanması aşağıdaki gibidir. Sınıfın Aritmetik Ortalama Puanı3 Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans ...
TABLO-1: Öğrenci sayısının 30 ve daha fazla olduğu durumlarda T-Standart notunun harfli nota dönüúümü. Sınıf Düzeyi Ham baarı notu ortalama

Recherches Associées :
Pages : 1