1 Résultats pour

Kitap Satın Alma

Format pdf - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.0952)1 ArŞİv Malzemelerİnİn Saklama SÜrelerİ Cetvelİ
,, 4 Satın alma iúlemleriyle ilgili karar İhale evrakı ve benzeri İlgili birimde-5 yıl(Sayıútay ilamı kesinleúmesi úartıyla) Aidat tahsilat makbuzu ve ...

Recherches Associées :
Pages : 1