23 Résultats pour

Internet Vergi Dairesi

Format pdf - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.0044)1 Vergİ Levhasi Gİb İnternet Sİtesİnden Nasil …
vergi levhaları, mükellefiyet tesisini müteakip, sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarılacaktır. Bu mükellefler vergi levhalarını ...2 Muhasebe Ve Fİnansman Vergİ Daİresİ Ve …
ii AÇIKLAMALAR ALAN Alan Ortak DAL/MESLEK Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı MODÜLÜN ADI Vergi Dairesi ve Belediye İşlemleri MODÜLÜN TANIMI3 Vergi Levhası Gib İnternet Sitesinden Nasıl Alınacak
Vergi Levhası Gib İnternet Sitesinden Nasıl Alınacak? Değerli Üyemiz, 01/06//2011 Bilindiği üzere 2010 ve takip eden yıllara ait VERGİ LEVHASI ...4 Mevzuat - Vergİ Levhasi Gİb İnternet Sİtesİnden …
VERGİ LEVHASI Gİ İNTERNET SİTESİNDEN 31/05/2017 TARİHİNE KADAR ALINAAK 03/05/2017 Değerli Üyemiz, Gelir/Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, Gelir ...5 Vergi Kimlik No : Sati Yatirim Alicinin Satilan …
ek 9b:yatirim teŞvİk belgesİ kapsamindakİ makİna teÇhİzat İstİsnasi bİldİrİm formu yatirim tevİk belgesİ kapsamindakİ makİna ve teÇhİzat İstİsnasi ...6 Ön Kapak - Gelir İdaresi Başkanlığı
VERGİLEMEDE ADRESİN ÖNEMİ 7 VERGİLEMEDE ADRESİN ÖNEMİ Bu rehberde, vergi sisteminde vergi dairesi ile mükellefler arasında vergisel işlemlerde iletişim ...7 SİrkÜler İstanbul, 11.06.2014 Ref: 4/119 Konu: Kdv …
5 Vergi dairesi tarafından durumu, itigal konusu, aracın mahiyeti göz önüne alınarak yapılan değerlendirme sonucunda artları taıyan mükelleflere ...8 Sosyal GÜvenl İld İrge H İzmetler İnternet …
Sayfa 1 e-B İLD İRGE SÖZLE ŞMES İ SOSYAL GÜVENL İK KURUMU Sosyal Sigortalar Kurumu ile işveren ve/veya işverence yetki verilen kişi arasında, e-Bildirge ...9 T.c. Sosyal GÜvenlİk Kurumu Sİgortali İŞe GİrİŞ …
AÇIKLAMALAR Sigortalı işe giriş bildirgesi hizmet akdine tabi çalışanlar (4/a), 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandık10 Kisa Vadelİ İhracat Kredİ Sİgortasi Programi İlk …
KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI İLK BAúVURU BELGE AKII Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı’ndan yararlanmak isteyen ihracatçı ...

Recherches Associées :
Pages : 1