22 Résultats pour

Ileri Haber

Format pdf - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.1263)1 (taslak) - Ubak.gov.tr
S a y f a 7 | 68 ileri organizatörleri ile bunların eúya/kargo gönderenlerine/gönderilenlerine hizmet veren yapı veya tesisi, 17) Gabari: Yüklü veya yüksüz ...2 T.c. Ekonomİ BakanliĞi ÜrÜn ... - Haber.evrim.com
3.8 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren kuruluşu ...3 T.c. Ekonomİ BakanliĞi ÜrÜn ... - Haber.evrim.com
i BÖLÜM I 1 1. KAPSAM ve YASAL DAYANAK 1 2. ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER MEVZUATI 1 2.1 Yatay Mevzuat 1 2.1.1 11/07/2001 tarihli ve …4 Karayolu TaŞima YÖnetmelİĞİ Bİrİncİ Kisim …
S a y f a 1 | 65 KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar5 Posta Kanunu - Mevzuat.gov.tr
2264 1. Postaca kabul edilemiyecek olan veya kabulü arta bağlı bulunan maddeler 2. Göndericinin kendi ihtiyaç ve iiyle ilgili olarak beraberinde taıdığı veya ...6 Sorumluluk Ve Tazminat - Ptt
Sorumluluk ve Tazminat PTT'nin sorumluluğu (1) PTT hizmetleri ile ilgili görevlerin yerine getirilememesi halinde, 6475 sayılı Kanun, 6102 sayılı Kanun, 4925 ...7 Temel Soru KİtapÇiĞi - Osym.gov.tr
2012-ALS SÖZEL BÖLÜM Bu oyunda günümüze ilginç göndermeler var. Yazar altmış yıl önce yaşamış olmasına karşın sanki bugünkü toplumları ...8 Özel Durumlar Rehberİ - Spk.gov.tr
7 a) Haber içsel bilgi tanımına girecek nitelikte değil ise, konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmaz. b) Haberin yayınlandığı basın-yayın ...9 Şehİr Ve Kasabalardakİ Mahalle Muhtar Ve
482 BÖLÜM : 2 Muhtar ve ihtiyar kurullarının seçimi Madde 5 – Mahalle muhtar ve ihtiyar kurulu ile bunların yedek üyeleri mahalle halkı tarafından seçilir.10 Hukuki Ve Teknik Boyutuyla Elektronik Tebligat Ile Kayıtlı ...
Prof. Dr. Asaf VAROL Dr. İhsan BAŞTÜRK İŞ ˛ Ankara Barosu Dergisi 265 maddesinde “Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mer-

Recherches Associées :
Pages : 1