3 Résultats pour

Halk Gazetesi

Format pdf - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.1506)1 İlkyardim YÖnetmelİĞİ Bİrİncİ BÖlÜm R Madde 1 …
İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun ...2 Federal Almanya Cumhurİyetİ - Adalet.gov.tr
215 FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ANAYASASI Önsöz Tanrı ve insanlar karısındaki sorumluluğunun bilincinde olan, birleúmiú bir Avrupa’nın eúit haklara ...3 9407 Esnaf Ve SanatkÂrlar Meslek KuruluŞlari …
9407 ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU Kanun Numarası: 5362 Kabul Tarihi : 7/6/2005 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 21/6/2005 Sayı: 25852

Recherches Associées :
Pages : 1