3 Résultats pour

Halk Gazetesi

Format pdf - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.2691)1 İlkyardim YÖnetmelİĞİ Bİrİncİ BÖlÜm R Madde 1 Madde 2 (1)
MADDE 6 – (1) İlkyardım eğitimi, azami 20 kiinin eğitim görebileceği, katılımcıların tamamının birbirlerini görebilmeleri için masa ve sandalyelerin ‘U’ eklinde düzenlendiği, orta kısımda uygulamaların yapılabilmesine imkân veren2 Federal Almanya Cumhurİyetİ - Adalet.gov.tr
215 FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ANAYASASI Önsöz Tanrı ve insanlar karısındaki sorumluluğunun bilincinde olan, birleúmiú bir Avrupa’nın eúit haklara sahip bir …3 9407 Esnaf Ve SanatkÂrlar Meslek KuruluŞlari Kanunu
9409 Mülki idare amirliği onbeú gün içinde kuruluú talebini inceler ve görüü ile birlikte kuruluú belgelerini noksansız olarak Bakanlığa gönderir.

Recherches Associées :
Pages : 1