25 Résultats pour

E Sgk

Format pdf - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.2392)1 Soru 1: Söz Konusu Uygulama Hangi Tür ... - Sgk.gov.tr
SORU 1: Söz konusu uygulama hangi tür ödeme ve aylıklarda kolaylık sağlamaktadır? CEVAP: • Hak sahibinin hesabında 1 (bir) yıl süre ile hareket ...2 Sosyal GÜvenlĠk Kurumu BaġkanliĞi E-borcu …
Vergi No:: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI e-BORCU YOKTUR UYGULAMASI BAġVURU FORMU (Tüzel KiĢi ĠĢverenler Ġçin) Tescil Bilgileri-Vergi …3 Sosyal GÜvenlĠk Kurumu BaġkanliĞi E-borcu …
Faks :: 1- ĠġYERĠNE AĠT BĠLGĠLER 2- ĠġVERENE AĠT BĠLGĠLER Ev Tel Ġl : Ġç Kapı : Posta Kodu Cadde/ Sokak : E K::::: Soyad Cinsiyet: ĠĢ Tel : :4 T.c. Sosyal GÜvenlİk Kurumu BaŞkanliĞi
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 41481264-207.02-E.3617625 ...5 Sgk İŠTen à ıkıŠKodları Ve Hak EdiŠLeri
Title: SGK İŠten à ıkıŠKodları ve Hak EdiŠleri.xlsx Author: GozdeGok Created Date: 2/19/2016 10:23:04 AM6 TÜm YÖnlerİyle Malulİyet - Sgk.gov.tr
III Bu Rehbere elektronik ortamda www.sgk.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz Ayrıntılı bilgi için Kurumumuz Sosyal Güvenlik Merkezlerine7 Ek-6 İş Yeri Tescil Bildirgesi (4/1a) - Tesk.org.tr
Siyasi Parti Diğer Defter Deftere Tabi Değil 7 6 3 Tüzel Kişi ise Ünvanı: B- İŞYERİ DOSYASININ TESCİL NEDENİ 2- Devir 4- Nakil İşyeri Sıra Numarası İl ...8 T.c. Sosyal GÜvenlİk Kurumu BaŞkanliĞi Sayı : …
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 3/3 Örnek 5-Ankara ilinde faaliyet gösteren E unvanlı işyeri, (O) adlı ...9 T.c. Sosyal GÜvenlĠk Kurumu BaġkanliĞi Sigorta …
T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü MithatpaĢa Cad. No:7 Kızılay/ANKARA Ayrıntılı bilgi ...10 Ek-2 E-fatura Teknik Dokuman Için Tıklayınız
e-Fatura Teknik Doku man SGK adına mu kelleflerin du zenleyeceğ i e-Faturalarda olması ğereken o zel alanların tanımı ve içeriğ i 29.09.2017

Pas de Suggestions Relatives pour: E Sgk
Recherches Associées :
Pages : 1