5 Résultats pour

Dolar Tl Kuru

Format pdf - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.0837)1 6. BÖlÜm - Archive.ismmmo.org.tr
FERUDUN KAYA 478 6) 06.12.2011 tarihinde Caner A.ġ 10.000.-TL + 1.800.-TL KDV‟lik çeĢitli ithalat giderlerini kasadan ödenmiĢtir. 7) Ġspanya dan ithal edilen ticari malın maliyeti 51.050.-2 Opsiyonlar - Okan Aybar
4 olduğunu varsayarsak, opsiyon alıcısının pamuğu 2 milyon TL’den alma hakkının Aralık 2003 tarihine kadar geçerli olduğunu, buna karşın3 TÜrk Parasi Kiymetİnİ Koruma Hakkinda 32 Sayili Karar …
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR İLE BAŞBAKANLIK HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI'NIN 91-32/54 Emmuz Şehİtler KÖprÜsÜ Proje Bİlgİlerİ - Kgm.gov.tr
batardo yapılmasını gerektirmemitir. 5 ila – 12,5 m.ye kadar inilen temel kazılar dikdörtgen olarak açılmı ve planda 15 x 19 m. lik beton temeller ina edilmitir.

Recherches Associées :
Pages : 1