6 Résultats pour

Doeviz Kurları

Format pdf - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.2822)1 TÜrk Parasi Kiymetİnİ Koruma Hakkinda 32 Sayili Karar …
Ancak, bankalararası döviz piyasasında verilen Türk lirası alış ile satış kotasyonları arasındaki fark %3'ü geçemez. Ticari ve gayriticari işlemlere döviz cinslerine göre uygulanan Türk lirası kurları ilgili kuruluşlarca günlük olarak2 Ii-31.1 Ii-31.1a Madde 1- - Spk.gov.tr
c) Borçlanma araçları: İhraççıların bu Tebliğ hükümlerine göre borçlu sıfatıyla düzenleyerek ihraç ettikleri tahvilleri, paya dönüştürülebilir tahvilleri, değiştirilebilir tahvilleri,3 Vergİ Denetİmlerİnde Adat YÖntemİyle Faİz …
Örnek olarak hesaplama mantığını izah etmek açısından sadece bir ay verilmiştir. Ancak bu gibi durumlarda hesaplama 3, 6, 9 veya 12 aylık dönemler şeklinde yapılmaktadır.4 1013
1014 Her türlü mal, kıymet, hizmet ve sermaye ithal ve ihraç edenler veya bu iúlere aracılık edenlerden bu iúlemlerinden doğan alacaklarını 1 inci maddeye göre alınan kararlardaki5 Kanun Numarası : 1111 Kabul Tarihi : 21/6/1927 : Tarih ...
835 c) Kamu kurum ve kurulularında görevlendirilen yüküml ülerin istihdam úekilleri ile tabi olacakları esas ve usuller Cumhurbaúkanı Kararı ile tespit edilir.

Recherches Associées :
Pages : 1