5 Résultats pour

Devlet Ba

Format doc - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.1810)1 Kdv Tevkİfat Oranlari Listesİ - Aktanymm.com
kurumları, Kamu iktisadi teşebbüsleri( Kamu iktisadi kuruluşları, İktisadi devlet teşekkülleri), özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, hisse senetleri İstanbul menkul kıymetler borsasına kota edilmiş şirketler ile iş gücü hizmeti veren KDV mükellefleri. (Ancak Bu kurum ve ...2 Img3.mynet.com
Demokrasinin bir gereğidir bu." "Ama devlet şu an hala tasfiye ediliyor buna TSK bir şey yapmazsa, bizim yapıcağımız hiçbir şey yok." Dediği, Orhan TUNÇ'un "Türk Derin Devleti 4000 yıldan beri vardır ve hâlâ da vardır." "Bakın, Pazartesi günü sabahleyin çıkıyorum, ondan sonra inşallah3 Hİzmete Özel - Elazig.meb.gov.tr
(11) İmha işlemi Başbakanlığın “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”i esaslarına göre yapılır ve iki nüsha imha tutanağı (EK-P) tutulur. Tutanakların bir nüshası kurum arşivinde, diğer nüshası da birim arşivinde 10 yıl saklanır.4 Fasil 113 - Mahkemeler.net
“iştirak listelerini açma zamanı” 50’nci maddenin bu sözcüğe verdiği anlamı taşır; 28/87 “karma şirket”, “yabancı kişi” veya “yabancı” ile üçüncü devlet uyruklu kişilerin hissedar oldukları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şirketler Mukayyitliği nezdinde tescilli olan şirketleri anlatır ve böyle bir şirketin hissedar olduğu ve yine Kuzey Kıbrıs ...5 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun - Mevzuat.gov.tr
Madde 86 – Zirai kazançlar il ve merkez komisyonları kamu idare ve müesseseleri ile Devlet ekonomi kurumlarından ve görevlerinin gerektirdiği sair gerçek ve tüzelkişilerden her türlü bilgileri istiyebilirler. Gerekli gördükleri hallerde bilirkişilere inceleme de yaptırabilirler.

Recherches Associées :
Pages : 1