2150 Résultats pour

Dava Dosya Sorgulama

Format pdf - Page 1/20 (Temps écoulé: 0.0075)1 Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama - Kamusalrehber.com
Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama Son Güncelleme Salı, 11 Şubat 2014 14:05 T.C kimlik numaramızı ve şifremizi girdikten sonra gönder butonuna tıklıyoruz.2 Hukuk Dava Açılış I şlemleri - Avukat.uyap.gov.tr
dosya turu ve dava turu bilgileri girildikten sonra Devam Et butonu ile 2. adm Olan taraf bilgileri ekranna geçilir. Hilkljk Dava Dava Aç Tamamlanmayan Do.. Uyap Bilgileri ve Destek E-oava ve E-TakiP Aç Sik Killlanllan Dosyala.. Dosya Sorgulama Aktarllan Dosya Sorgula vekaletname Goncterme Dava aq sekmesi ile hukuk davasl açma islemine baslanlr ve herhangi bir hata ile karsllasllmadlöl ...3 Dava Dosya Raporu - Cmo.org.tr
Dava Başlangıç Tarihi Davacı Davalı Mahkeme Dosya No Konu Son Durum 24.02.2014 TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, Ankara 14.4 SikÇa Sorulan Sorular - Vatandas.uyap.gov.tr
“Danıştay Dosya Sorgulama” menüsünü kullanarak açılan ekranda ilgili daireyi seçerek ya da geldiği yer esas karar numarası bölümlerini doldurarak sorgulama yapabilirsiniz. 16) Avukat Po rtal’dan dava ve icra takibi açılabilir mi?5 İlk Derece Dava Dosyasi Kayit İŞlemlerİ
numarasından sorgulama yapılır. - Sorgulama sonucunda kayıt bulunursa dosyaya ait esas numarası, Danıştay daire bilgisi ve dosya aşaması ilgilisine bildirilir.6 Yargitay Umhurİyet AŞsaviliĞi 24/02/2017 Tarİhlİ Dosya ...
yargitay umhurİyet aŞsaviliĞina gelİŞ tarİhİ 1. ÖlÜm 2015 90128 2015 90349 12.03.2015 2. ÖlÜm 2015 40805 2015 40805 3.02.2015 3. ÖlÜm 2015 17862 2015 17862 16.01.20157 Uyap (ulusal Yargı A - Barobirlik.org.tr
Dosya Tevzi Durumu Sorgulama Dava açılı ş ekranı kullanılarak “Dosya Tevzi Durumu Bilgileri” seçilerek e-davanın açıldığı Đl ve Adliye seçilerek “ Đleri” butonu tıklanır ve davanın açıldı ğı tarih veya davanın tevzi numarası kriterlerinden biri8 Yargitay Umhurİyet AŞsaviliĞi 11/11/2016 Tarİhlİ Dosya ...
* Kırmızı renkli belirtilen veriler bu haftaya ait dosya durum bilgileridir. ...9 Yargitay Kararlari - Ceis.org.tr
DAVA: Davacı, kıdem, ihbar, kötü niyet tazminatı, izin ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini iste-miştir. Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … ta-rafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü ...10 (1) Sayili Tarİfe Yargı Harçları A) Mahkeme Harçlar
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde, 1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde 8,00 TL

Recherches Associées :
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20