22 Résultats pour

Data Modul

Format doc - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.0130)1 Www.mmuncii.ro
Aptitudinile pe care le-a dovedit funcţionarul public debutant în modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu: Conduita funcţionarului public debutant in timpul serviciului: Modul de colaborare cu personal2 SituaŢia - Prahova.anofm.ro
9) Se completează modul de solicitare a postului (de exemplu: scrisoare şi CV, telefon, preselecţie din partea AJOFM/AMOFM). 10) Se va menţiona dacă a mai fost sau nu comunicat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti (cod D pentru cele comunicate şi neocupate, cod N pentru cele care nu au mai fost comunicate).3 Anexa Nr - Tvet.ro
Cadru didactic Tutore de practică Practicant Numele și prenumele Data Semnătura Notă: Se înmânează câte un exemplar al prezentei anexe pedagogice cadrului didactic, tutorelui de practică și practicantului sau părintelui/tutorelui legal al acestuia.4 Contract Furnizare De Produse - Licitatii Seap
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de furnizor de modul in care isi indeplineste partea sa din contract. (3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.5 Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Institutiile publice, indiferent de subordonare si de modul de finantare a cheltuielilor, au obligatia sa organizeze evidenta angajamentelor bugetare si legale. Evidenta angajamentelor bugetare si legale este tinuta de Serviciul contabilitate si concomitent de catre persoane desemnate din cadrul Serviciului buget.6 LegislaŢie Pentru SubstanŢe Chimice Periculoase
elaborarea de instrucţiuni scrise (proceduri) privind modul de lucru cu substanţele şi preparatele chimice periculoase din unitate; elaborarea de instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţile în care sunt implicate substanţele şi preparatele chimice periculoase;7 Ghid Practic Ncpp - Inm-lex.ro
MODUL DE CITARE 265. Formular citaţie inculpat/suspect/parte /persoană vătămată 269. Dovada de primire a citaţiei 270. Citaţie martor 272. MANDATUL DE ADUCERE 273. Formular mandat de aducere 275 . Adresă pentru autoritatea de punere în executare a mandatului de aducere 276. Referat având ca obiect cererea motivată de pătrundere fără consimţământ într-un domiciliu sau sediu ...8 Ministerul Administratiei Si Internelor - Isubuzau.ro
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului de interne nr, 1080/2000 pentru aprobarea Dispoziţiile generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor – D.G.P.S.I. – 002, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 157 din 14 aprilie 2000, precum şi orice alte dispoziţii contrare.9 Www.mdrap.ro
(2) Data constituirii consiliului local este considerată data desfășurării primei ședințe privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, după caz. (3) În termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local în condiţiile alin.10 Departamentul Pentru Ape, Păduri Si Piscicultură
(2) La data retragerii acordului prevăzută la alin. (1), pentru formularele documentelor cu regim special neutilizate de beneficiarul acordului, emitentul acordului ia măsura de blocare a accesului la aplicaţia SUMAL prevăzută la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. …

Recherches Associées :
Pages : 1