24 Résultats pour

Data Modul

Format doc - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.0118)1 Www.edrc.ro
modul de împărţire a rezultatelor lichidării este conform procentului de participare a fiecărei părţi până la data încetării asociaţiei. Repartizarea fizica, valorica şi procentuala a contractului de achiziţie preluate de fiecare asociat pentru execuţie obiectivului supus licitaţiei:2 Www.mmuncii.ro
Aptitudinile pe care le-a dovedit funcţionarul public debutant în modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu: Conduita funcţionarului public debutant in timpul serviciului: Modul de colaborare cu personal3 SituaŢia - Prahova.anofm.ro
9) Se completează modul de solicitare a postului (de exemplu: scrisoare şi CV, telefon, preselecţie din partea AJOFM/AMOFM). 10) Se va menţiona dacă a mai fost sau nu comunicat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti (cod D pentru cele comunicate şi neocupate, cod N pentru cele care nu au mai fost comunicate).4 Anexa Nr - Tvet.ro
Cadru didactic Tutore de practică Practicant Numele și prenumele Data Semnătura Notă: Se înmânează câte un exemplar al prezentei anexe pedagogice cadrului didactic, tutorelui de practică și practicantului sau părintelui/tutorelui legal al acestuia.5 Contract Furnizare De Produse - Licitatii Seap
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de furnizor de modul in care isi indeplineste partea sa din contract. (3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.6 Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Institutiile publice, indiferent de subordonare si de modul de finantare a cheltuielilor, au obligatia sa organizeze evidenta angajamentelor bugetare si legale. Evidenta angajamentelor bugetare si legale este tinuta de Serviciul contabilitate si concomitent de catre persoane desemnate din cadrul Serviciului buget.7 Regulament Comisie De Monitorizare, Coordonare Si ...
Obiectul prezentului Regulament îl constituie modul de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial.8 LegislaŢie Pentru SubstanŢe Chimice Periculoase
elaborarea de instrucţiuni scrise (proceduri) privind modul de lucru cu substanţele şi preparatele chimice periculoase din unitate; elaborarea de instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţile în care sunt implicate substanţele şi preparatele chimice periculoase;9 Www.railpartnerdeutschland.de
Die Anforderungen an die Sicherungsüberwachung ergeben sich aus der Richtlinie Modul 132.00118 (Anhang 3). Die Qualifikation wird als Bestandteil der Ausbildung nach Richtlinie 046 / 275 (DB AG) erworben und muss nachweislich jährlich durch Fortbildung ergänzt werden.10 Ghid Practic Ncpp - Inm-lex.ro
MODUL DE CITARE 265. Formular citaţie inculpat/suspect/parte /persoană vătămată 269. Dovada de primire a citaţiei 270. Citaţie martor 272. MANDATUL DE ADUCERE 273. Formular mandat de aducere 275 . Adresă pentru autoritatea de punere în executare a mandatului de aducere 276. Referat având ca obiect cererea motivată de pătrundere fără consimţământ într-un domiciliu sau sediu ...

Recherches Associées :
Pages : 1