36 Résultats pour

Box Paketi Telekom Srbija

Format pdf - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.0907)1 Pretplatnički Ugovor O Korišćenju Usluga Box 4 Paketa, Broj
Telekom Srbija zadržava pravo promene sadržaja Osnovnog paketa kanala mts TV usluge, kroz uvođenje novih, prestanak pružanja pojedinih ili njihovu zamenu, uz obavezu da Osnovni paket u svakom trenutku sadrži najmanje 100 TV kanala.2 Pretplatnički Ugovor O Korišćenju Usluga Box3(fiksna+net50 ...
Telekom Srbija će prikupljati samo neophodne podatke o Pretplatniku. Pretplatnik prihvata da tokom minimalnog perioda važenja Ugovora može menjati BOX Paket samo na BOX Paket sa višom ili istom naknadom od inicijalno ugovorene.3 Kontroling U Mojoj Kompaniji Telekom Srbija - Mcb.rs
Startovali BOX paketi ... Telekom Srbija i svih zavisnih preduzeća Konsolidovani rezultati poslovanja grupe Realizacija poslovnog plana/budžeta (odstupanja od plana) Troškovi po mestima troška Troškovi po internim nalozima Troškovi poslovnica Prihodi po direkcijama i regijama Investicije Zalihe Izveštaji na zahtev, šta god … Koliko često? Godišnje Kvartalno Mesečno Non-stop Rokovi ...4 Www.teledirekt.rs
D TELEDIREKT mts Tvoj svet CENA BOX-a + MOBILNA LINIJA SA POPUSTOM BEZ MOBILNOG UREÐAJA Ulsuga BOX2 ( Fiksna + NetlO ) BOX2 ( Fiksna + Net20 )5 Mts Cenovnik Fiksna (internet) - Aler.rs
Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d, 11000 Beograd, Takovska 2, adresa za dostavu pošte: 11000 Beograd, Dubrovačka 35. Matični broj: 17162543; PIB 1000028876 Cenovnik - Oriontelekom.rs
Singl Internet paketi ... IPTV Srbija je stand alone paket što znači da možete koristiti Internet drugog operatera i pored toga uživati u programima koje nudi Orion IPTV. IPTV je digitalna televizija koja se emituje preko širokopojasnog Internet pristupa, koja omogućava korisnicima praćenje televizijskih i radio kanala kao i korišćenje brojnih interaktivnih multimedijalnih sadržaja ...7 Cjenovnik Usluga - Mtel.me
Sve cijene su date u eurima. Cijene su date sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja. 2 FIKSNI TARIFNI PAKETI Tel BOX 1 jesečnapretplata je 6,9͘͘9 eura (1,21 eura iznos Pdv-a) i uključuje:8 G..~beotelnet Dгиfпго Zs Pružanje Usluga Мсепхса Beotelnet ...
Telekoma Srbija, naročito iz razloga što Telekom Srbija koristi postojeću mogućnost da vezuje usluge u pakete (,,Box paketi"), davajući pretplatnicima značajne popuste ukoliko se одlиčе za više usluga9 Ratel 2011 Misljenje Belox - Početna Strana
Promotivni paketi 52 Obračun cena i troškova 53 Politika cena Telekom Srbija 55 Obaveze operatora sa ZTS 57 . 3 Zaključak 58 Pogrešna primena materijalnog prava 58 Pogrešno ili nepotpuno utvrdjeno činjenično stanje 58 Tabele Tabela 1: Gledanost nacionalnih televizija u 2010.g. 9 Tabela 2: Supstitucija i preklapanje područja 13 Tabela 3: Da li je tržište izloženo trajnim barijerama ...10