11 Résultats pour

Bayrağı

Format pdf - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.5282)1 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu - Mevzuat.gov.tr
5994 Bayrağın Selamlanması Madde 5 – Çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçişlerinde Bayrak, cephe alınarak selamlanır.2 2865
2867 Bayrağın büyüklüğü, çekileceği binaların ve deniz taşıtlarının büyüklüğüyle mütenasip olacaktır. Şiddetli rüzgarlı ve3 T.c. Resmî Gazete
Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 17 Mart 1985 — Sayı : 18697 Türk Bayrağı Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam ve Deyimler Kapsam Madde 1 — Türk Bayrağının ve özel ...4 MİllÎ EĞİtİm BakanliĞi Bayrak TÖrenlerİ YÖnergesİ ...
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAYRAK TÖRENLERİ YÖNERGESİ Tebliğler Dergisi : MART 2007/2594 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar5 Euro GÜvenlİk Özellİklerİ - Kom.pol.tr
EURO GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ (3) -Bütünleşik görüntü: Banknotların ön yüzünde, sol üst köşede, bütünleşik görüntü yer almaktadır.6 T.c. Resmi Gazete
T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına7 TÜrkİye Cumhurİyetİ Anayasasi - Tbmm.gov.tr
MADDE 5- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi ...8 Sinav Uygulama Duyurusu - Meb.gov.tr
SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAVIN ADI - İçileri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değiikliği Sınavı SINAV ÜCRETİ ve SINAV BAŞVURUSU9 Sinav Uygulama Duyurusu Sinavin Adi - Meb.gov.tr
SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAVIN ADI İçileri Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değiikliği S ınavı SINAV ÜCRETİ ve SINAV BAŞVURUSU

Suggestions Relatives :

Tuerk Bayrağı

Tuerkiye Bayrağı

Recherches Associées :
Pages : 1