11 Résultats pour

Bayrağı

Format pdf - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.0358)1 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu - Mevzuat.gov.tr
5994 Bayrağın Selamlanması Madde 5 – Çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçişlerinde Bayrak, cephe alınarak selamlanır.2 2865
2866 1 – % 100 naylon, 2 – % 100 poliyester, 3 – % 50 ipek + % 50 yün, 4- % 50 ipek + % 50 naylon veya poliyester, 3 ve 4 numaralarda belirtilen kumaşlardan yapılan bayraklar özel hallere münhasırdır.3 T.c. Resmî Gazete
Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 17 Mart 1985 — Sayı : 18697 Türk Bayrağı Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam ve Deyimler Kapsam Madde 1 — Türk Bayrağının ve özel bayrakların standartları, Bayrağın hangi4 MİllÎ EĞİtİm BakanliĞi Bayrak TÖrenlerİ YÖnergesİ ...
a) Öğrenciler ve diğer görevliler tören için yerini almadan bir süre önce direkte çekili bulunan Bayrak, cephesi Bayrağa dönük olarak duran iki öğrenci ve Bayrağı indirecek bir öğrenci tarafından hazır ol …5 Euro GÜvenlİk Özellİklerİ - Kom.pol.tr
EURO GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ (1) EURO BANKNOTLARDAKİ GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ Avrupa Birliğinde tedavüle sürülen banknotlardaki güvenlik özellikleri 4 gruba ayrılmaktadır.6 T.c. Resmi Gazete
T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına7 TÜrkİye Cumhurİyetİ Anayasasi - Tbmm.gov.tr
MADDE 5- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu8 T.c. MİllÎ EĞİtİm BakanliĞi::.. - Meb.gov.tr
bu uyariyi aŞaĞidakİ aÇiklamalarin bİrİnden dolayi aliyorsunuz: 1) mobİl cİhazinizin verİ tasarruf modu aÇik olmasi nedenİyle gerÇek ip adresİnİz deĞİŞmektedİr.proxy ip adresİ İle meb servİslerİne erİŞİm bulunmamaktadir.9 Sinav Uygulama Duyurusu Sinavin Adi - Meb.gov.tr
SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAVIN ADI İçileri Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değiikliği S ınavı SINAV ÜCRETİ ve SINAV BAŞVURUSU

Pas de Suggestions Relatives pour: Bayrağı
Recherches Associées :
Pages : 1