33 Résultats pour

Başkanı

Format pdf - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.2543)1 Resmî Gazete : 3.6.1991/20890 Tebliğler Dergisi : 8.7.1991 ...
8) (Değişik 28.6.2008/26920 RG) Öğretim materyallerini Geliştirme, inceleme Merkezi müdürü Daire Başkanı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı2 Melih Han Bİlgİn Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu Başkanı ...
Melih Han BİLGİN Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümünden mezun olan Melih Han BİLGİN, uzun yıllar özel sektörde3 Konu Tarih: 20.09.2018 24 Nolu Kutu Hk.ceza Uygulanması ...
Yukarıda bahsi geçen idari para cezalarının uygulanması halinde ise, Ülke genelinde Milyonlarla ifade edilecek Gümrük Beyannamelerine ceza kararları düzenlenmesine sebep olacağı aşikardır.4 T.c. Resmî Gazete
T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirm1e7 v Mare t 1985 Sayı: 186975 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri Ve Vergi ...
5458-1 3. (Ek: 20/7/2017-7035/1 md.) Üyelerin görevleri şunlardır: a) Daire başkanı tarafından verilen dosyaları gerekli şekilde ve zamanında inceleyerek6 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Sayısı : 1
2 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Danışmanı MADDE 3-(1) Cumhurbaşkanı, kendisine danışmanlık ve verdiği diğer görevleri yapmak üzere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve …7 H Cetvelİ - Gelir İdaresi Başkanlığı
GÜNDELİK MİKTARI (TL) I-Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33) A-a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 67,40 b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet8 T.c. - Mtegm.meb.gov.tr
ii Yapılmasına Dair Kanun ile gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Kitapçıkta ayrıntıları verilen düzenlemeler ile aşağıdaki değişiklikler gerçekleşmiştir:9 Sjdmm TÜrkİye'nİn Rm#cdul Sanayİ Devrİmİ Cisk ‘‘dİjİtal ...
M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU Mehmet BÜYÜKEKŞİ TOBB Başkanı TİM Başkanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Dr. Faruk Özlü’nün10 MİllÎ EĞİtİm BakanliĞi Okul-aİle BİrlİĞİ YÖnetmelİĞİ
d)Okul ve öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate alarak yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi görüşmek. e)İhtiyaçların giderilmesine yönelik yönetim kurulunu yetkilendirmek.

Suggestions Relatives :

Genelkurmay Başkanı

Recherches Associées :
Pages : 1