2 Résultats pour

Ali Rıza Efendi

Format pdf - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.4630)1 8. Sinif Inkilap Tarİhİ Ve AtatÜrkÇÜlÜk Dersİ Ders …
5 NOT: Bab-ı Ali Baskını ile Ġttihat Terakki Cemiyeti Yönetimi ele geçirerek padiĢahı etkisiz hale getirdi. 1918‟e kadar yönetimde Ġttihat ve Terakkinin ...2 Zonguldak (67) - Gib.gov.tr
ZONGULDAK (67) 786 Arsa Mahallesi .....m2 Değeri MERKEZ ZONGULDAK BELEDİYESİ ASMA MAHALLESİ 95 Tulumba Sokak..... 10.00

Recherches Associées :
Pages : 1