11 Résultats pour

Adil 50

Format doc - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.0593)1 BÖlÜm 148 Haksiz Fİİller Yasasi - Mahkemeler.net
Gün Işığına Müdaha-le 50. Her kim, herhangi bir mania ile veya başka suretle, bir taşınmaz malın sahibinin veya zilyedinin, bu malın konum ve niteliği göz önünde tutularak, makul miktarda gün ışığından yararlanmasına engel olursa, bir haksız fiil işlemiş olur: Ancak, ilgili taşınmaz malın sahibinin veya zilyedinin veya bunların veya herhangi birinin seleflerinin ...2 Www.ubak.gov.tr
(12) Adil, sürdürülebilir ve makul rekabetin sağlanabilmesi için daha önce hizmet yaptığı bir TMGDK’dan ayrılmış olan TMGD, başka bir TMGDK’da hizmete başladığında, önceden hizmet verdiği ve ayrıldığı TMGDK ile sözleşmeli şirketler/işletmeler, TMGD’nin görev aldığı yeni TMGDK’dan hizmet alamazlar.3 Www.mahkemeler.net
Ancak her hal ve koşulda, nüfusu 6000’in üzerinde olan Belediyelerin personel giderleri bir önceki yıl yerel gelir ve Devlet katkısı toplamının %50’sini, nüfusu 6000’in altında olanlar için ise bir önceki yıl yerel gelir ve Devlet katkısı toplamının %55’ini aşamaz.4 6360 Sayılı On Dört İlde ... - Mevzuat.gov.tr
11756 (10) Devredilecek Devlet memurları hakkında 5393 sayılı Kanunun 50 nci maddesi hükümleri uygulanır. Devir tarihi itibarıyla müdür ve daha üstü yönetici unvanlı kadrolarda bulunanlar hakkında 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri de uygulanır. Bu şekilde devredilen memurlar ile 5216 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanmak ...5 Kuruluş : 7 Ekim 1920 - Mevzuat.gov.tr
TEMELLER Temel kalıp planı 1/50 veya yeterli ölçekte çizilmiş. Temel kalıp planında; a. Gerekli tüm zemin bilgileri (zemin grubu, yerel zemin sınıfı, zemin emniyet gerilmesi, zemin düşey/yatay yatak katsayısı, içsel sürtünme açısı, kohezyon sabiti, zemin özgül ağırlığı, vs) belirtilmiş. b. Yeterli iç ölçülendirme yapılmış. Mimari katlar belirtilmiş. c. Her ...6 Ytck - Ceza-bb.adalet.gov.tr
Sınırın mücbir sebeple aşılması durumunda failin somut olayda içinde bulunduğu ruh halinin adil bir tarzda göz önüne alınması gerekir. Zorunluluk hali kusurluluğu etkileyen bir nedendir.7 657 Sayili Devlet Memurlari Kanunu - Dpb.gov.tr
Bu indirim, her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenen en az pansiyon ücretinin her bir çocuk için %50’si oranında yapılır. İndirim sonucunda ortaya çıkan fark, Devlet bütçesinden ödenir. İndirim sonucunda ortaya çıkan fark, Devlet bütçesinden ödenir.8 TÜrk Ceza Kanunu - Başkent Üniversitesi
MADDE 50.– (1) Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre; (1) Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre;

Recherches Associées :
Pages : 1