13 Résultats pour

Adil 50

Format doc - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.0695)1 BÖlÜm 148 Haksiz Fİİller Yasasi - Mahkemeler.net
Gün Işığına Müdaha-le 50. ... Mahkemenin bu kişinin zararla ilgili sorumluluk derecesini göz önünde tutarak adil ve hakkaniyete uygun görebileceği ...2 Www.ubak.gov.tr
(12) Adil, sürdürülebilir ve makul rekabetin sağlanabilmesi için daha önce hizmet yaptığı bir TMGDK’dan ayrılmış olan TMGD, ... 50:00 Last modified by:3 Ahİret GÜnÜne İman - Basvaizismail.com
Ölüm denen gerçek her gün yaklaşıyor. Her geçen gün, yaşlı olsun, genç olsun bütün insanların ömür takviminden bir yaprak daha düşürüyor ve herkes ...4 Fasil 113 - Mahkemeler.net
Pay ve Tah- viller İçin Müracaatlar Ve Tahsisleri 50. (1) ... düzeltilmesine yönelik bir karar verilmesinin adil veya hakkaniyet kaidelerine uygun ...5 6360 Sayılı On Dört İlde ... - Mevzuat.gov.tr
11741 on dÖrt İlde bÜyÜkŞehİr beledİyesİ ve yİrmİ yedİ İlÇe kurulmasi İle bazi kanun ve kanun hÜkmÜnde kararnamelerde deĞİŞİklİk yapilmasina ...6 5- 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu
(Değişik son cümle: 13/6/2012-6327/50 md.) Bakan, ... Sigorta acenteliği faaliyetlerinin adil ve dürüst bir biçimde yerine getirilmesi, ...7 Alphabetical Listing Of Specially Designated …
ALPHABETICAL LISTING OF SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS AND BLOCKED. ... Windsor House, 42-50. Victoria Street, London SW1H 0NW ... Hachim K., Hay Al-Adil, Mahala-645 ...8 657 Sayili Devlet Memurlari Kanunu - Dpb.gov.tr
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU. I) GİRİŞ. Anayasa, Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre ...9 TÜrk Ceza Kanunu - Başkent Üniversitesi
MADDE 50.– (1) Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, ...

Recherches Associées :
Pages : 1