Lancer votre recherche de document sur le web et trouver tous les livres correspondants
MenuTop 20


20 Nouveautés


Liste

Résultats pour

Transportarbetareforbundets

(Temps écoulé : 1.5261)
Liens Sponsorislés


Svenska
Historik
1 Svenska Transportarbetareförbundets Historik - Dan Nyberg & Martin Viredius
Auteur : Dan Nyberg & Martin Viredius
Genre : Social Science
Svenska Transportarbetareförbundet och dess medlemmar har haft en viktig roll i utvecklingen av det moderna Sverige. Det är förbundets medlemmar som har hållit godsflöden och persontransporter rullande genom kristider och högkonjunkturer sedan det förra sekelskiftet. En historik över förbundet blir därför lika mycket en diesel- och verkstadsdoftande skildring av det moderna Sveriges framväxt som en fackförbundshistorik. Svenska Transportarbetareförbundets Historik kan ses som ett populärhistoriskt uppslagsverk där läsaren kan söka kunskap kring händelser och processer som påverkat förbundet och hur dess ledare och medlemmar har hanterat alla utmaningar.
Pas de Suggestions Relatives pour: Transportarbetareforbundets