Lancer votre recherche de document sur le web et trouver tous les livres correspondants
MenuTop 20


20 Nouveautés


Liste

Résultats pour

Skrifter

(Temps écoulé : 2.6682)
Liens Sponsorislés


Spioner
Hemmelige
Mystiske
1 Spioner, hemmelige koder og mystiske skrifter - All Verdens Historie
Auteur : All Verdens Historie
Genre : Art & Architecture
Siden urtiden har mennesket søkt etter sannheten – eller forsøkt å skjule den. Allerede for 11 500 år siden skar folk i Vest-Sibir ut merkelige symboler i et stort stykke lerketre. Forskerne tolker tegnene som historiens første hemmelige kode. Vi vil trolig aldri finne ut hva tegnene sier, men arkeologene har ikke tenkt å gi opp. Trangen til å løse gåter og avdekke sannheten ligger nemlig dypt i oss mennesker. Samme behov får spioner til å risikere livet for et innblikk i fiendens hemmeligheter og har i over 100 år drevet forskere til å prøve å finne mening i den uleselige middelalderboken Voynich-manuskriptet. Og trangen får både amatører og forskere til å sette spørsmålstegn selv ved vedtatte sannheter, som at Shakespeare har levd. Dette er historien om gåtefulle spioner, hemmelige koder og mystiske skrifter som fikk oss til å grave enda litt dypere.
2 Liens Sponsorislés

Lagerlofs
3 Förord till Selma Lagerlöfs skrifter i 10 band - Sven Delblanc
Auteur : Sven Delblanc
Genre : Fiction & Literature
Man kan lura många människor en kort tid. Man kan lura ett fåtal människor för en längre tid. Men man kan aldrig lura många människor en lång tid. Det som många människor länge håller av är alltid värt vårt intresse och vår uppmärksamhet. På sådana goda grunder ska vi därför vända vårt intresse mot Selma Lagerlöf. Många människor har älnge hållit av hennes böcker, många människor läser och älskar henne alltjämt. Hon är en levande klassiker.

Denna utgåva innehåller Sven Delblanc samtliga förord till Selma Lagerlöfs mest omtyckta alster.

Samlede
4 Samlede skrifter. Bind 4 - Johannes Ewald
Auteur : Johannes Ewald
Genre : Fiction & Literature
Johannes Ewald var en af 1700-tallets største danske digtere. Danmarks kollektive oplevelser og tidsånden i det 18. århundrede er unikt og smukt skildret i hans poesi og prosa. En hel nations sorg over en elsket konges død, spørgsmål om religion og den danske folkesjæl i det 18. århundrede er vævet ind i Johannes Ewalds værker. Det fjerde bind af Johannes Ewalds samlede skrifter indeholder fortællingerne "Herr Panthakaks historie", "De fremmede", en lang række af digterens personlige breve samt essays om forskellige emner, der optog Johannes Ewald. Johannes Ewald, 1743-1781, dansk digter og dramatiker. Bliver anset som den første moderne digter i Danmark, der skrev ud fra et personligt synspunkt. Allerede i sin samtid var han en skattet digter; frem for at fortsætte den fremherskende klassicistiske lyriske stil udformede han i stedet en prosastil, der med skarphed og humor

Samlede
5 Samlede skrifter. Bind 2 - Johannes Ewald
Auteur : Johannes Ewald
Genre : Literary Criticism
Johannes Ewald var en af 1700-tallets største danske digtere. Danmarks kollektive oplevelser og tidsånden i det 18. århundrede er unikt og smukt skildret i hans poesi og prosa. En hel nations sorg over en elsket konges død, spørgsmål om religion og den danske folkesjæl i det 18. århundrede er vævet ind i Johannes Ewalds værker. Det andet bind af Johannes Ewalds samlede skrifter indeholder blandt andet sørgesange fra enkedronning Sophia Magdalenes begravelse i Roskilde Domkirke i 1770, lystspillet "Pebersvendene" samt et digt til kongens fødselsdag i 1771. Johannes Ewald, 1743-1781, dansk digter og dramatiker. Bliver anset som den første moderne digter i Danmark, der skrev ud fra et personligt synspunkt. Allerede i sin samtid var han en skattet digter; frem for at fortsætte den fremherskende klassicistiske lyriske stil udformede han i stedet en prosastil, der med skarphed og

Sjalvbiografiska
6 Självbiografiska skrifter - Viktor Rydberg
Auteur : Viktor Rydberg
Genre : Biographies & Memoirs
Viktor Rydberg gav aldrig ut någon självbiografi, men han hade planer på att sammanställa en serie barndomsminnen, som han hade antecknat i form av kapiteltitlar. De tre texter som hann bli klara innan han dog tillhör det mest personliga, tillgängliga och underhållande som han har skrivit. I Från barndomen beskriver han sina första minnen och levnadsår, hur han som barn upptäckte och såg på världen, sin älskade mor som dog då han var knappt sex år gammal. Pojkarne utspelar sig när han är runt tio år, och handlar om ett hotfullt möte med vuxenvärlden som trots allt slutar väl. Anna Maria Lenngrens dikt spelar också en roll. Realisten Åbrandsson är en humoristisk skildring av den femton år gamle Rydbergs bekantskap med en från huvudstaden inflyttad klasskamrat och dennes litterära ambitioner i den nya "realistiska skolan". Denna bok innehåller dessutom roman

Politiske
7 Politiske skrifter - Jean-Jacques Rosseau
Auteur : Jean-Jacques Rosseau
Genre : Philosophy
Denne bog samler de vigtigste af Jean-Jacques Rousseaus' mindre politiske og økonomiske skrifter. For første gang på dansk bringes hans vigtige tekster om Korsika, politisk økonomi og Polen, der hver for sig er storslåede eksempler på politisk filosofi. De udvalgte tekster er afgørende for at forstå Rousseaus tanker om suverænitet, frihed, repræsentation, nation, stat, embede, fred osv. Begreber, der fortsat arbejdes med, og hvor Rousseau endnu i dag leverer et væsentligt bidrag til afklaringen af vores historiske og aktuelle samfundstilstand.

Samlade
8 Samlade Skrifter #28 - August Strindberg
Auteur : August Strindberg
Genre : Fiction & Literature


Samlede
9 Samlede skrifter. Bind 5 - Johannes Ewald
Auteur : Johannes Ewald
Genre : Literary Criticism
Johannes Ewald var en af 1700-tallets største danske digtere. Danmarks kollektive oplevelser og tidsånden i det 18. århundrede er unikt og smukt skildret i hans poesi og prosa. En hel nations sorg over en elsket konges død, spørgsmål om religion og den danske folkesjæl i det 18. århundrede er vævet ind i Johannes Ewalds værker. Det femte bind af Johannes Ewalds samlede skrifter indeholder en lang række digte, essays og skuespil, der aldrig nåede at blive trykt i digterens egen levetid. Johannes Ewald, 1743-1781, dansk digter og dramatiker. Bliver anset som den første moderne digter i Danmark, der skrev ud fra et personligt synspunkt. Allerede i sin samtid var han en skattet digter; frem for at fortsætte den fremherskende klassicistiske lyriske stil udformede han i stedet en prosastil, der med skarphed og humor kunne rumme og udtrykke et nuanceret følelsesliv. Johannes Ewal

Engelske
Forfatteres
Skolernes
Overste
Klasser
10 Udvalg af Engelske Forfatteres Skrifter. Udgive til Brug i Skolernes øverste Klasser. Hefte 1. - Jens Listov
Auteur : Jens Listov
Genre : World
The GENERAL HISTORICAL collection includes books from the British Library digitised by Microsoft. This varied collection includes material that gives readers a 19th century view of the world. Topics include health, education, economics, agriculture, environment, technology, culture, politics, labour and industry, mining, penal policy, and social order.

Svenska
Illustrated
Upplaga
11 Svenska Minnen och Bilder. Valda skrifter ... Illustrated upplaga. FOERRA DELEN - Nils Petrus Ödman
Auteur : Nils Petrus Ödman
Genre : Fiction & Literature
The FICTION & PROSE LITERATURE collection includes books from the British Library digitised by Microsoft. The collection provides readers with a perspective of the world from some of the 18th and 19th century’s most talented writers. Written for a range of audiences, these works are a treasure for any curious reader looking to see the world through the eyes of ages past. Beyond the main body of works the collection also includes song-books, comedy, and works of satire.

Lagerlofs
12 Selma Lagerlöfs skrifter - Selma Lagerlöf
Auteur : Selma Lagerlöf
Genre : Fiction & Literature
Selma Lagerlöf (1858–1940) är en av Sveriges mest älskade och lästa författare som 1909 belönades med Nobelpriset i litteratur och 1914 invaldes i Svenska Akademien. Vid hennes död vallfärdade folk till hennes barndomshem Mårbacka och hon är idag den nobelpristagare vars böcker lånats ut mest på svenska bibliotek.

Denna samlingsutgåva innehåller Gösta Berlings saga, Osynliga länkar, Drottningar i Kungahälla, Herr Arnes penningar, En herrgårdssägen, Legender, Jerusalem I, Jerusalem II, Kristuslegender, Kejsarn av Portugallien, En saga om en saga, Liljecronas hem, Körkarlen, Bannlyst, Troll och människor, Löwensköldska ringen, Charlotte Löwensköld samt Anna Svärd, med tillhörande förord.

Skjulte
13 Skjulte skrifter - Sebastian Barry
Auteur : Sebastian Barry
Genre : Fiction & Literature
En utsøkt gjengitt historie om et liv som ble ødelagt av forferdelig mishandling og uvitenhet, men som likevel preges av kjærlighet, lidenskap og håp.
Den hundre år gamle irske Roseanne McNulty var en gang den vakreste og mest ettertraktede jenta i landsbyen. Mesteparten av sitt liv har hun tilbrakt på et mentalsykehus. Hvorfor har hun havnet her? Hva skriver hun i sine hemmelige notater? Og hva finner sjefspsykiateren ut når han begynner å grave dypere i Roseannes fortid?
Fortellingen som stiger frem er sjokkerende, men inderlig vakker, idet den avdekker Irlands fortid så vel som Roseannes.

Kristus
Frelsen
14 Skrifter om Kristus, frelsen og kirken - Martin Luther
Auteur : Martin Luther
Genre : Christianity
I anledning 500-årsmarkeringen av reformasjonen i 2017 kommer denne boken ut som det siste leddet i norske oversettelser av Luthers skrifter. Her er tekster som aldri før er oversatt til norsk: Antilatomus, Om konsilene og kirken, og to kristologiske disputaser. Samlingen er en viktig førstehåndskilde og gir et spennende innblikk i Luthers egne refleksjoner.
Martin Luther (1483–1546), tysk teolog, spilte en sentral rolle i den religiøse og kulturelle omveltningen reformasjonen.

15 Tal och skrifter - Gustav II Adolf
Auteur : Gustav II Adolf
Genre : Biographies & Memoirs
Vem var Gustav II Adolf? Hur lyckades han, som endast 17 år gammal fick makten, ena och bygga upp ett splittrat och fattigt Sverige, framgångsrikt avsluta de tre krig han ärvt (mot Danmark, Ryssland och Polen), och därmed befästa Sverige som självständig stat, samt genom att ingripa i trettioåriga kriget rädda protestantismen i norra Europa och grundlägga det som vi idag kallar för stormaktstiden? I denna bok får vi stifta bekantskap med kungen genom i huvudsak hans egna ord. Här möter vi privatmänniskan Gustav Adolf i breven till ungdomsförälskelsen Ebba Brahe och systern Katarina; den store retorikern och strategen i talen till riksdagen; fältherren, den politiske taktikern och handlingsmänniskan i breven till Axel Oxenstierna. Boken inleds med Gustav Adolfs egenhändigt skrivna historia (om tiden fram till sin fars maktövertagande) och sträcker sig ti

Naturfilosofiske
16 Tre naturfilosofiske skrifter - Aristoteles
Auteur : Aristoteles
Genre : Philosophy
Denne udgivelse består af tre mindre skrifter af Aristoteles. De to første – ‘Om Sansning og ‘Om Liv og Død’ – tilhører en gruppe, som traditionen har døbt ‘Små Naturfilosofiske Skrifter’ (‘Parva Naturalia’). Den sidste tekst – ‘Om Levende Væseners Bevægelse’ – er et selvstændigt skrift, som knytter an til de to første.  

Den fælles tematik skal findes i de fænomener, der særligt knytter sig til at kunne opretholde livet, dvs. aktiviteter, der er særegne for levende væsener. Til denne kategori hører fænomener som sansning, hukommelse, livskraft, lyst, stræben, nydelse og smerte. Fælles for den slags mentale fænomener er, at de både forekommer i sjælen og i legemet, dvs. de optræder aldrig i sjælen alene, men er altid knyttet til kropslige aktiviteter.
 
De her samlede sk

Samlede
17 Samlede skrifter 1-2 - Gustaf Munch-Petersen
Auteur : Gustaf Munch-Petersen
Genre : Poetry
Litteraten Torben Brostrøm udgav og kommenterede Gustaf Munch-Petersens digte i Samlede skrifter, der oprindeligt udkom i to bind i 1959. Denne udgave rummer begge bind.

Gustaf Munch-Petersens to digtsamlinger solen finns og black god's stone blev begge først trykt i Samlede skrifter.

18 Tal och skrifter - Gustav II Adolf
Auteur : Gustav II Adolf
Genre : Biographies & Memoirs
Vem var Gustav II Adolf? Hur lyckades han, som endast 17 år gammal fick makten, ena och bygga upp ett splittrat och fattigt Sverige, framgångsrikt avsluta de tre krig han ärvt (mot Danmark, Ryssland och Polen), och därmed befästa Sverige som självständig stat, samt genom att ingripa i trettioåriga kriget rädda protestantismen i norra Europa och grundlägga det som vi idag kallar för stormaktstiden? I denna bok får vi stifta bekantskap med kungen genom i huvudsak hans egna ord. Här möter vi privatmänniskan Gustav Adolf i breven till ungdomsförälskelsen Ebba Brahe och systern Katarina; den store retorikern och strategen i talen till riksdagen; fältherren, den politiske taktikern och handlingsmänniskan i breven till Axel Oxenstierna. Boken inleds med Gustav Adolfs egenhändigt skrivna historia (om tiden fram till sin fars maktövertagande) och sträcker sig ti

Efterlamnade
19 Efterlämnade skrifter 2 - Anne Charlotte Leffler
Auteur : Anne Charlotte Leffler
Genre : Fiction & Literature
”Det var en söndags eftermiddag i början af april, en af de väsignadt långa eftermiddagar, då det aldrig vill bli kväll, så att man kan få tända lampan och slå sig till ro med ett arbete, och då solen verkar så kraftigt, snö och isar töa undan så friskt, att man har en bedrägligt hoppfull känsla af att våren är i antågande och glömmer sin egen erfarenhet från alla de föregående år, de många frostnätterna, som komma efter vårblommorna, de kalla vindarna, som draga förödande fram öfver den unga vårgrönskan.”

(Ur Trång horisont)

Anne Charlotte Leffler (1849- 1892) var en svensk författare och dramatiker, mest känd för sina feministiska dramer. Den postumt utgivna samlingen Efterlämnade skrifter 2 utkom för första gången 1893.

Svenska
Illustrated
Upplaga
20 Svenska Minnen och Bilder. Valda skrifter Illustrated upplaga - Nils Petrus Ödman
Auteur : Nils Petrus Ödman
Genre : Europe
The HISTORY OF EUROPE collection includes books from the British Library digitised by Microsoft. This collection includes works chronicling the development of Western civilisation to the modern age. Highlights include the development of language, political and educational systems, philosophy, science, and the arts. The selection documents periods of civil war, migration, shifts in power, Muslim expansion into Central Europe, complex feudal loyalties, the aristocracy of new nations, and European expansion into the New World.

Efterlamnade
21 Efterlämnade skrifter 1 - Anne Charlotte Leffler
Auteur : Anne Charlotte Leffler
Genre : Fiction & Literature
”Allt var tyst och dödt rundt omkring det karakteristiska, italienska hotellet Piccola Sentinella med dess djupa loggior och skuggiga terrasser med vinomslingrade, brutna stuckkolonner och en bedöfvande rosendoft.”

(Ur Napolitanska bilder)

Anne Charlotte Leffler (1849-1892) stod på sin tid i centrum för det litterära intresset i Sverige och konkurrerade under många år framgångsrikt med Strindberg om kritikens och publikens gunst. Hennes prosa och teaterstycken väckte stort uppseende genom sina efter dåtida mått djärva motivval och radikala idéinnehåll. Mot slutet av 1800-talet var hon en författarinna med europeisk ryktbarhet. Hennes skådespel uppfördes flitigt både i Sverige och utomlands, och hennes romaner och noveller översattes till ett tiotal språk. Den postumt utgivna samlingen Efterlämnade skrifter 1 utkom för första gången 1893.

22 Spor - Per Stig Møller
Auteur : Per Stig Møller
Genre : Essays
Med fokus på konservatismens positive bud på en samfundsudvikling er der her sammenredigeret et udvalg af forfatterens tidligere skrifter. Dermed får man et samlet portræt af tiden fra ungdomsoprørets dage i Paris til Berlinmurens fald. Forsynet med nyskrevet forord.

23 Vänner och u-vänner - Sara Lidman
Auteur : Sara Lidman
Genre : Social Science
Jämförelser, klagomål, slagsmålsreferat, beskyllningar, insinuationer, vredesutbrott, vägfrågor, utsagor, äggskal, världsbankomål och skrov utan mål, avslöjor, fosterlandets förhållande till främmande, särskilt Thailand, två eller tre sidor hat, fem till tio kärleksbevis - medborgerligt, motvilligt och ohejdbart nedtecknade under åren 1964-68.

Sara Lidman (1923–2004) föddes i Missenträsk, Västerbotten och är en av de stora och nydanande språkkonstnärerna i svensk litteratur. Hennes debut 1953 med romanen Tjärdalen introducerade byn Ecksträsk samt hennes på bibel och dialekt grundade poetiska prosa. Vänner och u-vänner utkom för första gången 1969.
Pas de Suggestions Relatives pour: Skrifter