Lancer votre recherche de document sur le web et trouver tous les livres correspondants
MenuTop 20


20 Nouveautés


Liste

Résultats pour

Levenskunst

(Temps écoulé : 1.3726)
Liens Sponsorislés


Heyboers
1 Anton Heyboers Levenskunst - John M. Vijlbrief
Auteur : John M. Vijlbrief
Genre : Art & Architecture
ANTON HEYBOERS LEVENSKUNST
Na een bewogen leven overleed op 9 april 2005  kunstenaar/graficus Anton Heyboer. Hij is  81 jaar geworden. Heyboer is bekend geworden doordat hij in afzondering van de rest van de wereld leefde, met drie en later zelfs vier vrouwen. Hij noemde zijn leven, met zijn onconventionele kijk op het huwelijk, ‘kunst op zichzelf’. Met zijn werk, eerst etsen, later schilderijen, heeft hij internationale roem verworven.
Toen ik mijn fotoarchief opruimde, kwam ik de mappen tegen met daarin de negatieven van de fotoshoots uit 1976 bij Anton en zijn vrouwen. Ook het artikel dat ik toen schreef zat erbij. Het is interessant om met de kennis van vandaag het artikel, dat ik in 1976 schreef, opnieuw te lezen. Inmiddels is meer bekend geworden over deze man, zijn leven en werk. 
Een onthullend verslag met unieke foto’s over Anton Heyboers
2 Liens Sponsorislés

Filosofie
3 Filosofie van de levenskunst - Wilhelm Schmid
Auteur : Wilhelm Schmid
Genre : Philosophy
Levenskunst? Is het teken van onze tijd niet juist een groot gebrek aan levenskunst? Want in een tijd van grote welvaart, wetenschappelijke en technische vooruitgang en politieke stabiliteit is het nog niet zo makkelijk een koers voor het eigen leven te bepalen.

4 Groene levenskunst - Wilhelm Schmid
Auteur : Wilhelm Schmid
Genre : Politics & Current Events
In Groene levenskunst gaat Wilhelm Schmid in op de vraag wat ieder van ons in zijn eigen dagelijkse leven kan doen voor het milieu. Hij houdt ons een ecologische levensstijl voor die de grote samenhangen op onze planeet in ogenschouw neemt, zonder de details uit het oog te verliezen. Hij laat zien hoe we kunnen handelen en daarbij verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen ecosysteem: als bewoners van een huis, van een stad, van een regio en als burgers van een globale samenleving. In 'Tien aspecten van een ecologische levensstijl' schetst Schmid de deugden van terughoudendheid, gelatenheid, bezonnenheid, ascese en reflectie. Hij pleit ervoor te streven naar gebruik in plaats van verbruik, en zingt de lof van het streven naar duurzaamheid - op het niveau van ons eigen kleine bestaan en dat van de grote maatschappelijke vragen over de omgang met onze natuurlijke leefomgeving.

Onverschilligheid
5 Tegen de onverschilligheid - Joep Dohmen
Auteur : Joep Dohmen
Genre : Philosophy
We zijn het aan onszelf verplicht om goed te leven, niet om goede boeken te schrijven, veldslagen te winnen en gewesten te veroveren, maar om kalmte en rust te vinden bij de dingen die wij doen.' -Michel de Montaigne

Deugden
6 Van oude en nieuwe deugden - Joep Dohmen & Maarten van Buuren
Auteur : Joep Dohmen & Maarten van Buuren
Genre : Philosophy
Levenskunst is een manier om de zoektocht naar het goede leven vorm te geven. De westerse mens heeft de vrijheid veroverd om te kiezen wie hij wil zijn. Maar hoe die vrijheid in te vullen? En hoe kan een maatschappij vol vrije individuen goed functioneren? Daarvoor is een nieuwe moraal nodig die niet dogmatisch is, maar positief. Een moraal die persoonlijke vrijheid definieert ten opzichte van de ander, in een maatschappelijk verband. Maarten van Buuren en Joep Dohmen betogen dat deugden de mens in staat stellen te onderscheiden wat het goede is. Ze moeten in de praktijk met wijsheid worden ingezet, afhankelijk van de situatie en de mores. Gebeurt dat niet dan verkeren ze in hun tegendeel en worden ondeugden. In Van oude en nieuwe deugden gaan Van Buuren en Dohmen te rade bij tien denkers die in de loop van 2500 jaar verschillende visies op het goede leven hebben geformuleerd, van La
Pas de Suggestions Relatives pour: Levenskunst