Lancer votre recherche de document sur le web et trouver tous les livres correspondants
MenuTop 20


20 Nouveautés


Liste

Résultats pour

Kupcach

(Temps écoulé : 0.4922)
Liens Sponsorislés


Wychowaniu
Hadisow
1 O małżeństwie, kupcach i dobrym wychowaniu. Wybór hadisów - Mahomet Mahomet
Auteur : Mahomet Mahomet
Genre : Classiques
Mahomet, właściwie Muhammad Ibn Abd Allah (570-632), prorok islamu, zostawił swoim wiernym objawiony Koran i hadisy - kanoniczne teksty islamu zawierające wypowiedzi, opinie, sprawozdania z różnych wydarzeń z życia Mahometa. Stanowią one kodeks prawa i regulują wszystkie aspekty życia doczesnego muzułmanów, przygotowując ich do życia wiecznego. W niniejszym zbiorze znalazło się kilkaset najcelniejszych hadisów proroka, wybranych spośród wielu tysięcy.

4,49 €
Pas de Suggestions Relatives pour: Kupcach