Lancer votre recherche de document sur le web et trouver tous les livres correspondants
MenuTop 20


20 Nouveautés


Liste

Résultats pour

Forbindelser

(Temps écoulé : 0.5403)
Liens Sponsorislés


Sammanfattning
Lagstiftningen
1 Yttre förbindelser (Sammanfattning av EU-lagstiftningen) 2018 - The Law Library
Auteur : The Law Library
Genre : Droit
Yttre förbindelser (Sammanfattning av EU-lagstiftningen) 2018

Europeiska unionens (EU) verksamhet inom området yttre förbindelser omfattar förhandlingar om handelsavtal samt samarbete när det gäller frågor som rör energi, hälsa klimat och miljö, ofta inom ramen för internationella organisationer som FN. Inom detta område genomförs också grannskapsprogram med de närmaste grannländerna utanför EU. Genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft 2009, omorganiserades EU:s verksamhet inom området. Den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (Europeiska utrikestjänsten) - EU:s diplomatiska myndighet - samt posten som unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik inrättades.

9,99 €

2 Dødens forbindelser - Elena Forbes
Auteur : Elena Forbes
Genre : Policier et suspense
Kriminalbetjent Mark Tartaglia tilbringer natten på et hotell i London sammen med en ukjent kvinne. Da han blir sendt til det samme hotellet neste morgen for å etterforske et drap, innser han at det må ha funnet sted mens han selv var på åstedet. Som om omstendighetene ikke allerede er kompliserte nok, tar etterforskningen en skremmende vending da han oppdager at den døde er en gammel kjenning.

16,99 €

Morketid
Farlige
3 Mørketid 2 - Farlige forbindelser - Salmund Kyvik
Auteur : Salmund Kyvik
Genre : Histoire
Krigen setter sitt preg på familien Henriksen. Det er ikke bare rasjonering og restriksjoner som er blitt en del av dagliglivet, men også fortielser, splid og hemmeligheter. Kristians engasjement i Hirden kaster skygger over dem alle, Frode driver med prosjekter som ikke tåler dagens lys, og Hilde blir dratt inn i noe hun ikke aner rekkevidden av.

7,49 €

Soskende
Praktiske
Folsomme
4 Hvad er søskende? - Praktiske og følsomme forbindelser - Ida Wentzel Winther, Charlotte Palludan, Eva Gullov & Mads Middelboe Rehder
Auteur : Ida Wentzel Winther, Charlotte Palludan, Eva Gullov & Mads Middelboe Rehder
Genre : Outils pédagogiques
En hel, en halv og to af pap. Hvornår er man søskende? Og hvad forbinder børn selv med at være søskende? Forfatterne af bogen har for første gang undersøgt, hvad børnene selv forbinder med at være søskende - både i traditionelle kernefamilier, skilsmissefamilier og andre familietyper.
Bogen bygger på en undersøgelse, hvor knap 100 børn og unge fra hele landet er blevet interviewet og observeret i løbet af 2011 og 2012. Der er inddraget familier og søskendegrupper med ret forskellige udformninger og betingelser for på den måde at have de bedste forudsætninger for at undersøge fænomenet søskende i al sin kompleksitet.

Til bogen hører en film Bevægelige søskendeskaber – børns og unges fortællinger (28 minutter). Filmen kan ses via akademisk.dk.

26,99 €
5 Liens Sponsorislés

Eksterne
Resumeer
Lovgivningen
6 Eksterne forbindelser (Resuméer af EU-lovgivningen) 2018 - The Law Library
Auteur : The Law Library
Genre : Droit
Eksterne forbindelser (Resuméer af EU-lovgivningen) 2018

Den Europæiske Unions (EU’s) arbejde på området eksterne forbindelser omfatter forhandlinger om handelsaftaler og samarbejde inden for energi, sundhed, klima og miljø - ofte i samspil med internationale organisationer såsom FN. Programmerne under den europæiske naboskabspolitik for de tætteste internationale naboer hører ligeledes ind under dette område. Lissabontraktaten, som trådte i kraft i 2009, medførte en omstrukturering af EU’s eksterne forbindelser. I den forbindelse blev Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil, Den Europæiske Unions diplomatiske tjeneste samt posten som Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik oprettet.

9,99 €

Farlige
7 Farlige forbindelser - Pierre Ambroise François Choderlos de Laclos
Auteur : Pierre Ambroise François Choderlos de Laclos
Genre : Romans et littérature
To libertinere fra de bedre kredse i Paris, vicomte de Valmont og markise de Merteuil, har efter en kærlighedsaffære indgået en hemmelig aftale om at føre et depraveret og umoralsk liv.

De er begge intelligente, viljestærke og smukke mennesker, og de sætter alt ind på at opleve den størst mulige erotiske nydelse uden at engagere sig følelsesmæssigt.

Det lykkes for Valmont først at forføre den purunge Cécile og derpå den dydige fru Tourvel. Men legen tager magten fra ham: libertineren bliver forelsket i sit offer; hvilket gør hans medsammensvorne, fru de Merteuil, rasende af jalousi.

De to sammensvorne udkæmper nu en kamp i blindt raseri, som får dem begge til at gå til grunde.

6,49 €
Pas de Suggestions Relatives pour: Forbindelser