Lancer votre recherche de document sur le web et trouver tous les livres correspondants
MenuTop 20


20 Nouveautés


Liste

Résultats pour

Bombowy

(Temps écoulé : 0.9342)
Liens Sponsorislés


Dywizjon
Mazowieckiej
1 300 Dywizjon Bombowy Ziemi Mazowieckiej - Łukasz Jąskiewicz
Auteur : Łukasz Jąskiewicz
Genre : History
Praca przedstawia historię 300 Dywizjonu Bombowego Polskich Sił Powietrznych, który istniał w latach 1940-1947. Pierwszy rozdział na charakter ogólny - wprowadza czytelników w organizacje i strukturę dywizjonu oraz opisuje służbę w brytyjskim lotnictwie. Drugi rozdział traktuje o początkach jednostki i jej pierwszych akcjach bojowych. Kolejne trzy rozdziały podzielone są według najważniejszych okresów w dziejach ofensywy RAF i opisują udział dywizjonu w tych działaniach. Rozdział szósty omawia okres, w którym dywizjon z różnych powodów nie brał udziału w kampaniach Bomber Command. Dwa ostatnie rozdziały opisują działalność lotników "Ziemi Mazowieckiej: wyposażonych już w ciężkie bombowce, na których walczyli do końca wojny. Książkę kończy podsumowanie - ukazano w nim wysiłek, osiągnięcia i straty dywizjonu.

Dywizjon
Poniatowskiego
2 304 Dywizjon Bombowy Ziemi Śląskiej im. ks. Józefa Poniatowskiego - Łukasz Jąskiewicz
Auteur : Łukasz Jąskiewicz
Genre : History
Autor przedstawił w niniejszym opracowaniu historię 304. Dywizjonu Bombowego. W pierwszym rozdziale przedstawił ogólny zarys początków Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. W drugim rozdziale opisał udział omawianego dywizjonu w ofensywie Bomber Command, a w trzecim jego służbę dla Coastal Command. Kolejne rozdziały poświęcone są m.in. przezbrojeniu dywizjonu, jego działaniom w okresie przed inwazją nad kontynent, udziałowi 304 Dywizjonu w zwycięstwie nad Niemcami oraz rozwiązaniu dywizjonu.
Pas de Suggestions Relatives pour: Bombowy